راهکار تحت وب جهت مدیریت متجمع های مسکونی

با استفاده از سرویس مدیریت شارژ پایان پی، مدیران ساختمان می توانند هر ماه شارژ واحدهای ساختمان خود را به سادگی محاسبه نموده و در همان لحظه به تمامی ساکنین اطلاع رسانی نمایند


کارتابل شخصی

هر واحد بصورت مجزا کارتابل شخصی جهت مشاهده بدهی ها و پرداخت دارد.

دسترسی به اطلاعات

بصورت شبانه روزی، دسترسی به اطلاعات مالی و... توسط ساکنین امکان پذیر است.

درگاه پرداخت

ارایه راهکار پرداخت شارژ و ایجاد درگاه پرداخت بانکی

ماژول درخواست هاو ارتباط دو طرفه

پیاده سازی سیستم Ticketing جهت ثبت درخواست از هیئت مدیره یا مدیریت و امکان پیگیری درخواست ها ازسمت ساکنین. - امکان درخواست های لحظه ای ساکنین در ارتباط با امور رفاهی ،خدماتی،نگهداری،تاکسی تلفنی و نیز درخواست غذا و...مدیریت هزینه ها

تعریف نامحدود سرفصل هزینه ها، ورود اطلاعات هرینه های انجام شده با امکان مشخص نمودن نحوه پرداخت مانند پرداخت بصورت چک و ضمیمه نمودن تصویر چک و فاکتور.

برخی از ماژول هاماژول اطلاعات پایه

تعریف و پیاده سازی اطلاعات جامع واحد های مسکونی برج، مشخصات مالکین و ساکنین، امکان پیاده سازی ساختار و سازمان اداره کننده برج و...

ماژول مالکین و ساکنین برج

برای هریک از ساکنین برج کارتابل اختصاصی ایجاد شده که امکانات ثبت تعداد نفرات و جهت تغییر مشخصات خودرو، ارتباط با مدیران برج و… فراهم شده است.

ماژول مدیریت شارژ

تنظیم روش محاسبه شارژ به روش تعیین شده و روش های سفارشی

ماژول مدیریت درآمد ها

ثبت و مدیریت اطلاعات درآمدهایی غیر از دریافت از مالکین و مستاجرین به نفع مجتمع، مانند اجاره سالن اجتماعات، و یا سود بانکی حساب ها و…

ماژول مدیریت هزینه ها

تعریف نامحدود سرفصل هزینه ها، ورود اطلاعات هرینه های انجام شده با امکان مشخص نمودن نحوه پرداخت مانند پرداخت بصورت چک و ضمیمه نمودن تصویر چک و فاکتور.

ماژول حسابداری

تولید خودکار سند حسابداری، امکان الصاق تصویر و ضمیمه به سند و تعیین کدینگ اسناد